Deze week was er voor de 682ste keer een bijeenkomst op de Wallen van bewoners, ondernemers, politie en gemeentelui. Het was een vervolg op de Wallenconferentie van juli 2017. Ook daarvan zijn er in de loop der jaren al heel wat geweest, van die Wallenconferenties.
Al die bijeenkomsten, conferenties, overleggen of hoe ze ook worden genoemd, gaan al jarenlang over hetzelfde: de leefbaarheid in de buurt. Wat dat betreft is het een dodelijk saaie boel hier. Altijd komt het er op neer dat er prachtige plannen worden gemaakt, beloftes worden gedaan, en er ‘meters moeten worden gemaakt’.
In de praktijk echter komt daar uitermate weinig van terecht en sloeberen de Wallen nu al jarenlang op dezelfde voet voort. En dus gaat het ook elke bijeenkomst over hetzelfde, waarbij het meest gebruikte woord ‘overlast’ en ‘handhaving’ is. Dat is ook logisch want aan handhaving schort het namelijk al jaren in deze buurt ondanks allerlei plannen, beloftes en meters die moeten worden gemaakt en dus blijft de overlast bestaan en wordt zelfs groter.
Een voorbeeld. In de buurt hangen een paar onduidelijke bordjes waarop staat dat er geen alcohol mag worden gedronken op straat. Maar dat gebeurt wel. Massaal. Al jarenlang. Met alle bijkomende dronken ellende van dien. Wat heb je dan aan die bordjes als er toch niet gehandhaafd wordt? Precies: helemaal niks.

Barsten
Is dit een ingewikkeld probleem? Moeilijk op te lossen? Lijkt me niet.
Begin er mee een deel van promotiebudget van Amsterdam te besteden aan een internationale campagne waarin je duidelijk maakt dat niet alles mag op de Wallen. Want hier ligt de bron van alle kwaad: er wordt alom gedacht dat op de Wallen wel alles mag. Hou zo’n campagne ook een tijdje vol. Ook op alle zogenaamde sociale media.
Maak tegelijkertijd in de buurt zelf zeer, zeer duidelijk dat het verboden is om alcohol te drinken op de Wallen. Schilder het net als de waarschuwing tegen nepdope-dealers op straat. Zet het in grote letters op de reclamezuilen. Plak affiches. Overal. Niet één dag, maar net zo lang tot het bij iedereen is doorgedrongen dat je hier niet op straat mag drinken. Ga eerst een maandje waarschuwen, en vervolgens keihard bekeuren. Kijken hoe lang het drinken op straat nog voortduurt.
Helaas, de overheid ontloopt z’n verantwoordelijkheid al jaren en doet niks. Of men dempt de put als het kalf al lang en breed verdronken is, zoals nu met de stop op Nutellawinkels. Maar wat eigenlijk nog kwalijker is, is dat de overheid de problemen op het bordje van de bewoners en ondernemers kwakt. Zij, de bonafide gebruikers van deze buurt, worden geacht de problemen zo ongeveer zelf op te lossen.
Daar bedank ik inmiddels voor. Laat die overheid nou eerst maar eens zelf een keer over de brug komen, laat de overheid eerst maar eens zelf ‘meters maken’. Dan kom ook ik zeker weer in beweging. Maar voorlopig pas ik even.