Op een tweetal interactieve kaarten die te vinden zijn op de website van de Rekenkamer van Amsterdam (www.rekenkamer.amsterdam.nl) is goed terug te vinden wat de stand van zaken was in 2008 en hoe de zaken er anno 2017 bij liggen op een deel van de Wallen. Het gaat in dit Rekenkameronderzoek specifiek om enerzijds de Damstraat, Oude Doelenstraat, Oude en Nieuwe Hoogstraat en anderzijds het Oudekerksplein. In een oogopslag is op de interactieve kaarten te zien wat er van het ooit zo ambitieuze Project 1012 is terechtgekomen: niks.
In 2008 startte toenmalig wethouder Lodewijk Asscher in samenwerking met initiatiefnemer VVD Project 1012. Op de website van de gemeente stond tot twee jaar geleden nog altijd keurig vermeld wat het hoofddoel van deze onderneming was, namelijk ‘de criminaliteit in het gebied terugdringen en een economische opwaardering op gang brengen.’
Omdat de Uitkijkpost is gevestigd op het Oudekerksplein in deze aflevering met name aandacht voor de ontwikkelingen op en rond dit plein. De doelstelling die voor het plein en het aanpalende St. Annenkwartier was geformuleerd in Project 1012 was om uit te komen op nul raambordelen. In plaats van die bordelen zou het plein en het kwartier een bruisend centrum worden vol creatieve ondernemingen. Hele buurtvergaderingen zijn er gewijd aan het ontwikkelen van ideeën voor dit stukje Wallen.

Fietsonderdelen
Tien jaar later zitten er dus nog altijd negentien van de zesentwintig bordelen. En omdat het Project 1012 inmiddels in de ijskast is gezet – “herijking” heet dat in het ambtelijke jargon – lijkt er wat dat betreft weinig te veranderen de komende jaren.
Enerzijds staan er dus nog altijd als vanouds dames achter de ramen. Die trekken een publiek aan waar de nieuwe ondernemers niet op zitten te wachten. Bovendien willen de dames liever niet in bakken licht staan, maar kiezen ze vooral voor gedempt rood en zijn ze al helemaal niet blij met een terras naast hun raam.
Anderzijds zijn er op grond van de oorspronkelijke plannen van de gemeente nieuwe, jonge creatieven afgekomen op dit gebied zoals de Upcycle Store waar van oude fietsonderdelen prachtig mooie nieuwe objecten worden gemaakt als riemen en schemerlampen en heeft er zich een zaak gevestigd met de welluidende naam Chocolate & Spice, waar chocolade en specerijen op een bijzonder smakelijke manier worden gecombineerd.
Dit soort zaken gedijt juist bij een nieuwsgierig publiek dat op zoek is naar eigenzinnige en aparte producten gemaakt door creatieve mensen. Zaken die er er met name alle belang bij hebben hun handelswaar scherp uit te lichten.
Zo zitten we nu op het Oudekerksplein en het St. Annenkwartier opgescheept met een situatie waar niemand blij van wordt, noch de dames, noch de nieuwe ondernemers. Dit alles met dank aan het in 2014 aangetreden college van B&W die het Project 1012 zo knap om zeep heeft geholpen en daarmee deze nieuwe ondernemers volkomen in de steek heeft gelaten.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.