Zijn die plannen van het nieuwe College van B&W ter bestrijding van de toeristenoverlast echt zo radicaal? Ik geloof er niks van.

Allemaal steigers voor de deur die het uitzicht van de Uitkijkpost ernstig belemmeren. De gevel wordt gereinigd en daarna wordt er geschilderd. Voorlopig is er niet alleen weinig te zien, maar de generator van de hogedrukspuit zorgt voor zoveel herrie dat er ook weinig is te horen.

Maar de Uitkijkpost neemt natuurlijk niet alleen letterlijk een kijkje op de Wallen, ook in figuurlijke zin wordt er rondgeneusd in de meest besproken buurt van Nederland. Dus laten we het (weer)eens over de drukte hebben op de Wallen. Het nieuwe College van B&W lanceerde ongeveer een week geleden plannen om de toeristendrukte eens radicaal aan te pakken. Althans zo wordt het door menigeen gezien: als een stevige poging de drukte en daarmee gepaard gaande overlast terug te dringen. Even om het geheugen op te frissen de belangrijkste maatregelen: Airbnb moet worden verboden in toeristische buurten, touringcars moeten uit het centrum worden geweerd, het winkelaanbod moet zodanig worden gekanaliseerd dat er minder toeristenwinkels komen en de opstapplaatsen voor de rondvaartboten moeten worden verplaatst naar een plek buiten het centrum.

Het klinkt allemaal best aardig zo op het eerste gezicht, maar laten we vooral niet vergeten dat dit alleen nog maar voornemens zijn. De vraag is of alle plannen kunnen worden gerealiseerd. Om een voorbeeld te noemen: de rondvaartboten hebben vaak voor tien of meer jaren een vergunning voor de opstapplaatsen. Dus: hoe haal je die dan weg? Iets soortgelijks geldt voor de touringcars. Als je die niet meer toelaat in het centrum, moeten de passagiers elders uitstappen. En dan verder met het openbaar vervoer? Welk probleem los je dan op?

Amsterdam Castle

Want behalve dat het alleen nog maar ideeën zijn, iedereen wil natuurlijk wel naar het centrum. Je kunt leuke dingen bedenken als Amsterdam Castle (het Muiderslot) en Amsterdam Beach (Zandvoort), of leuke fietstoertjes in Amsterdam-Oost, uitstapjes naar Noord of de Zuidas, maar iedereen wil wel naar het Van Gogh museum, het Anne Frankhuis, de coffeeshops en niet te vergeten The Red Light District. Want daarvoor kom je tenslotte naar Amsterdam en je kunt niet thuiskomen met het verhaal dat je in de hoofdstad bent geweest en al deze highlights hebt gemist.

Om concreet te zijn: zullen deze maatregelen de drukte en daarmee gepaard gaande overlast in het Wallengebied terugdringen? Neen, geenszins. Deskundigen verwachten een gestage groei van het toerisme van nu zo’n twintig miljoen per jaar naar bijna dertig miljoen per jaar in 2025. En heus, veel van die mensen willen naar de ramen kijken waar de dames achter staan – nog altijd meer dan driehonderd – en de coffeeshops bezoeken – waar er in het centrum ook nog altijd vijftig van zijn.

Het nieuwe College van B&W zou er daarom verstandig aan aan doen om te kijken naar het soort toeristen dan Amsterdam met een bezoekje vereert en waarom ze dat doen. Wellicht kan er dan ook eens gekeken worden naar de aanbodzijde. Daarin stevig snijden om de toeristendrukte aan te pakken is pas echt radicaal.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.