Feesten of beesten 3, heet het rapport dat de gemeentelijke ombudsman Arre Zuurmond afleverde over de Wallen, na een verblijf van een aantal maanden. Hieronder een paar citaten uit dat verslag dat is onderverdeeld in de hoofdstukken Schoon, Overlast, Daklozen, Sekswerkers, Drugs, Toerisme, Ondermijning en Ter Afronding.

Schoon

‘Bewoners ondervinden overlast van zwerfvuil, verkeerd aangeboden afval en van dieren (meeuwen, ratten en katten) die afkomen op het afval en van de vele zware vuilniswagens die (bedrijfs-) afval komen ophalen.’

‘Eén van de bewoners van het Wallengebied registreert dat een illegaal gedumpte koelkast 28 dagen blijft liggen voordat deze wordt verwijderd.’

Overlast

‘Er zijn teveel taxi’s in verhouding tot de vraag naar taxi’s.’

‘De ombudsman heeft (deels) uit eigen onderzoek geconstateerd dat met een aanzienlijk deel van de taxi’s iets niet in orde is.’

Daklozen

‘De ombudsman loopt twee avonden mee met de handhavers in de binnenstad van Amsterdam. Ze vertellen dat er bij elkaar zo’n 100 tot 200 (daklozen) in de binnenstad verblijven.’

Sekswerkers

‘Op borden in de binnenstad wordt de locatie van het “red light district” aangegeven naast andere grote Amsterdamse attracties als het Anne Frankhuis, het Rijksmuseum en de Dam.’

‘Over een periode van een jaar ervaart 60% van de betrokken sekswerkers fysiek geweld en 93% sociaal emotioneel geweld.’

‘Tijdens het schouwen ziet de ombudsman dat er veelvuldig op een intimiderende manier voor ramen werd gehangen, foto’s werden gemaakt of dat er vervelende opmerkingen werden gemaakt. In geen van die gevallen zag de ombudsman de aanwezige hosts en handhavers daartegen optreden.’

Drugs

‘De binnenstad is bezaaid met coffeeshops en toeristenwinkels vol drugs merchandise. Daarnaast hoeft niemand lang over straat te lopen om harddrugs aangeboden te krijgen, zij het in codetaal: “Wanna buy some chocolate?”.’

Toerisme

‘Bewoners van toeristische gebieden en hotels vertellen dat de traditionele pieken – weekenden, vakantieperioden – bijna niet meer bestaan. Het is nu “altijd druk”.’

‘Een gewone avond in het Wallengebied doet denken aan een Koningsdag met mooi weer.’

‘Overmatige exploitatie leidt letterlijk tot kaalslag en verarming.’

Ondermijning

‘Een veel gebruikte definitie van ondermijning komt uit het in 2009 verschenen rapport van de Politie Amsterdam-Amstelland: “Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt”.’

‘Ten tijde van Emergo (2011 w.o.) was al duidelijk dat in het Wallengebied een sterke verwevenheid bestaat tussen de onder- en bovenwereld.’

‘Criminelen gebruiken vastgoed en ondernemingen om crimineel geld wit te wassen en om andere criminele activiteiten onder een dekmantel uit te voeren.’

‘Zo komt uit het Olofspoortdiner (informele bijeenkomsten bij de ombudsman ”thuis” w.o.) naar voren dat naar schatting € 9 miljard niet-herleidbaar geld in vastgoed is geïnvesteerd.’

Ter Afronding

‘De vragen “Van wie is de stad nu eigenlijk?” en “Wat voor stad willen we zijn?” resten.’

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.