Als een donderslag bij heldere hemel werd vorige week bekend gemaakt dat er vanaf 1 januari 2020 geen rondleidingen meer mogen worden georganiseerd op de Wallen. Het wachten is op het protest tegen deze draconische maatregelen.

De aankondiging kwam voor iedereen volkomen onverwacht, nota bene een dag na de mede door de gemeente georganiseerde zogenaamde Gidsendag waar niets over deze nieuwe voorstellen werd gemeld. Beledigend op zijn minst, zo niet uitermate laf.

De kern van de het nieuwe beleid dat de D66-wethouder Udo Kock heeft verzonnen is dat er na 1 januari 2020 geen rondleidingen meer mogen plaatsvinden op de Wallen. Andere maatregelen zijn dat in de rest van het centrum alleen mag worden gegidst met een ontheffing. Gratis rondleidingen worden verboden en er komt een toeristenbelasting. De groepsgrootte gaat terug van twintig naar vijftien personen. Tot slot komt er een keurmerk voor gidsen. Al eerder was de maatregel afgekondigd dat er vanaf 1 april 2019 na 19:00 uur geen rondleidingen mogen plaatsvinden.

Wie zijn oor te luister legt in ondernemerskringen in het hartje van Amsterdam stuit al snel op grote onvrede ten aanzien van het beleid van het College van B&W dat wordt aangevoerd door Groen Links. Parkeertarieven naar 7,50 per uur, cruiseschepen die bij de toch nog tamelijk nieuwe terminal worden geweerd en de letters I Amsterdam die worden weggehaald op het Museumplein. En nu als klap op de vuurpijl geen rondleidingen meer over de Wallen. Dit college wordt nu al als zeer ondernemersonvriendelijk gezien. Alles verboten.

Om me te beperken tot de rondleidingen op de Wallen: ja er is veel overlast. Zie Uitkijkpost 159. Maar zeker niet alleen van rondleidingen. Die vormen gewoon een makkelijke prooi voor de gemeente, want hoe pak je brulapen aan zonder gids?

Tietenkijkwandelingen”

Zoals afgelopen vrijdag toen een grote groep Engelsen ontzettend kabaal stond te maken bij het Stone’s Café op het Oudekerksplein. Handhavers die voorbij kwamen signaleerden het zichtbaar – ze keken ernaar – en liepen vervolgens snel de Wijde Kerksteeg in. Even later kwamen fietsende agenten voorbij. Ook die namen geen enkel risico en bogen snel af naar de Wijde Kerksteeg. Kortom, als verzameling half of heel beschonken kerels mag je wel de kachel aanmaken met de dames achter de ramen, maar als keurige groepje met gids mag je er niet eens voorbij lopen?

Verder is niet alles slecht in de plannen van Kock. Dat de gratis rondleidingen moeten verdwijnen lijkt me uitstekend. Ze zijn overigens ook helemaal niet gratis. Niets is voor niks in deze buurt. Vijftien personen in plaats van twintig. Prima. Liever nog twaalf of misschien nog beter, tien.

Wat rest zijn een paar vragen. Zoals over dat keurmerk bijvoorbeeld. Wie gaat dat doen?Gidsenorganisatie Guidor? Krijgen we dan weer een gildesysteem? Volkomen ridicuul idee natuurlijk. Belasting betalen? Tja, hoe en wat dan?

Maar het belangrijkste is misschien wel dat met het verbod op alle rondleidingen niet alleen de “tietenkijkwandelingen” zoals een gids het uitdrukte verdwijnen, maar ook de cultureel-historische wandelingen. Want de Wallen zijn natuurlijk wel het oudste deel van de stad met cultuurschatten als de Schreierstoren, de Leeuwenburgh of Ons’ Lieve Heer op Solder. Om eens wat te noemen. Voor de goede gidsen is de prostitutie slechts een onderdeel van een rondleiding.

Voorlopig zijn het nog plannen van de wethouder die overigens wel naadloos passen in het tot nu toe gevoerde beleid van B&W dat vooral de vrouwen achter de ramen wil beschermen en waarbij de bewoners pas op de tweede plaats komen. Of ze ook ongewijzigd doorgaan is de vraag. Er zal ongetwijfeld stevig protest komen van de bonafide gidsen en gidsenorganisaties tegen deze nogal draconische maatregelen.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.