Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen rondwandelingen meer worden gehouden op de Wallen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, nota bene een dag na een mede door de gemeente georganiseerde Gidsendag, schreef ik in Uitkijkpost 160.

In NRC van afgelopen zaterdag 30 maart zegt de gemeente echter dat er al op 14 februari een meeting plaatsvond over de rondwandelingen van wethouder Udo Kock met een kleine afvaardiging van de werkgroep Gidsen. ‘In deze werkgroep zitten gidsen, touroperators, seksbranche-ondernemers, buurtbewoners, Proud (de vertegenwoordiger van de prostituees -w.o.) en de gemeente zelf.’

Hè? Hoe zit dat? Waarom kwam die aankondiging van het verbod op rondwandelingop de Wallen dan toch voor menigeen als een complete verrassing? Wat is daar besproken? Bestaat die werkgroep eigenlijk wel?

Om met de laatste vraag te beginnen: die werkgroep bestaat zeker. Daar zitten onder andere gidsen in, gidsenbedrijven, Guidor, Mee in Mokum, touroperators, bewoners, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) en natuurlijk de gemeente.

De werkgroep wordt geïnformeerd en praat mee over (nieuwe) maatregelen en ontwikkelingen. De werkgroep is nog bij elkaar gekomen op 19 december vorig jaar en 17 januari dit jaar’, aldus de woordvoerder van de wethouder. En, zo bevestigt ze, inderdaad ook op 14 februari is er een overleg geweest.

Timing

Is op die bijeenkomst van 14 februari een mogelijk totaalverbod voor wandelingen op de Wallen aan de orde geweest? Wel degelijk zegt de woordvoerder. ‘Het is de revue gepasseerd en benoemd als een optie. Het is geopperd als een mogelijkheid.’ De wethouder vertelde op die bijeenkomst waar hij aan zat te denken: ‘Groepsverkleining in de hele stad en misschien een totaalverbod om te gidsen op de Wallen. Daar zult u met uw beroepsgroep niet blij van worden. Dat snap ik, maar dit college kiest voor de bewoners van de stad en we willen het op drukke plekken minder druk maken.’

Vervolgens organiseert de gemeente dan in samenwerking met onder andere Guidor op 19 maart een zogenaamde Gidsendag, waar met geen woord wordt gerept over een eventueel totaalverbod. De volgende dag komt de wethouder dan met het nogal verstrekkende besluit naar buiten.

Dat het besluit tot een totaalverbod van groepswandelingen op de Wallen niet al op de Gidsendag is aangekondigd, heeft volgens de woordvoerder van de wethouder te maken met het feit dat de gemeenteraad als eerste moet worden geïnformeerd. Voorwaar een slim staaltje timing natuurlijk. Daarmee werd in elk geval een opstand tijdens de Gidsendag voorkomen.

Het blijft echter vreemd dat de gidsen en gidsenorganisaties die op de bijeenkomst van 14 februari aanwezig waren, hun achterban niet hebben geïnformeerd over wat hen eventueel boven het hoofd hing. Zo van: dit en dit zit er mogelijk aan te komen en wat kunnen we er tegen doen? Volgens de vertegenwoordiger van de bewoners, Bert Nap, zat de afvaardiging van de gidsen ‘eigenlijk wat beteuterd te luisteren met alles wat ze op zich af zagen komen.’

Met de bijeenkomst van 14 februari beschouwt de gemeente te hebben voldaan aan de eis van de inspraak. De enige die dit besluit nu nog kan terugdraaien en er voor kan zorgen dat bonafide gidsen en gidsenorganisaties onder voorwaarden ook na 1 januari actief kunnen blijven op de Wallen is de gemeenteraad. En wie weet de rechter, want dat al die gidsenorganisaties zich zonder slag of stoot gewonnen zullen geven, kun je je toch haast niet voorstellen.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.