Jarenlang werd de strijd voor leefbare Wallen vooral gevoerd door de mensen rond het periodiek d’Oude Binnenstad, met veelal stilzwijgende steun van een groot aantal bewoners en bonafide ondernemers. Maar de laatste tijd is er meer leven in de brouwerij.

Anno 2019 zijn er op diverse niveaus mensen actief die vechten voor een leefbare buurt. Het kan daarbij gaan om buurtbewoners die zich druk maken over plantenbakken, een mooie muurschildering of een affiche waarop duidelijk wordt gemaakt dat hier ook mensen wonen. Of het kan gaan om bewoners die druk zijn met wat fundamentelere zaken als het terugdringen van de overlast, door de gemeente te bewegen tot vergaande maatregelen. Maatregelen zoals het serieus nemen van de haar taak de regels die ze zelf heeft opgesteld ook te handhaven.

Eén van de leukste en meest veelbelovende nieuwe initiatieven in de buurt van de laatste soort is de actiegroep “Stop de gekte”, die inmiddels al aan zijn achtste bijeenkomst toe is. Wat de bewoners van Stop de gekte willen is direct zonneklaar. Ze keren zich ‘tegen de enorme overlast die de ramen, drugs, alcohol en inspringende horeca aantrekt.’ Daarbij verklaren ze niet tegen sekswerkers of tegen reuring te zijn en dat het aan de gemeente is om een keuze te maken hoe de overlast moet worden aangepakt. ‘Mocht dat het verplaatsen van de ramen naar elders zijn, dan staan wij daar achter’, zeggen ze wel.

Een tijdje geleden hebben ze ook een website met petitie in het leven geroepen waarin de gemeente wordt opgeroepen de binnenstad weer leefbaar te maken en het pretpark te sluiten. Inmiddels hebben bijna duizend buurtbewoners deze petitie getekend.

Tegenreactie

Natuurlijk kon een tegenreactie niet uitblijven. Die is dan ook gekomen van de zijde van de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA). Zij willen uiteraard hun lucratieve business niet aangetast zien zoals ook blijkt uit hun “Toekomstvisie Red Light District in 2028” waarin ze naast vriendelijke zaken als de terugkeer van het politiebureau op de Wallen, betere handhaving en milieuvriendelijke afvalinzameling, ook pleiten voor terugkeer – en dus de facto uitbreiding – van de ramen in het Sint Annenkwartier, de straatjes ten zuiden van de Oude kerk.

De makke van het persbericht van de OVOA is dat ze nogal op de man/vrouw spelen in plaats van op de bal. De bewoners worden een ‘select clubje’ genoemd, ‘dat goed de weg weet op het stadhuis en al jaren met hun huis-aan-huis blaadje ( bedoeld wordt d’Oude Binnenstad -w.o.) anderen van hun standpunt probeert te overtuigen.’

Bovendien zo meldt het persbericht woont een groot deel van die bewoners, o schande, niet eens op de Oudezijds Achterburgwal, volgens de ondernemers het kerngebied van de overlast. Een aantal regels verderop in het persbericht wordt de actiegroep Stop de gekte het clubje van “Els Iping & Friends” genoemd. (Els Iping, PvdA-er en in het verleden voorzitter van Stadsdeel Centrum -w.o.)

Dat dit ‘selecte clubje’ inmiddels bestaat uit bijna duizend ondertekenaars van de petitie die ook graag willen dat het pretpark wordt gesloten, lijkt de OVOA vooralsnog te zijn ontgaan. Dat is jammer. Bovendien wordt door zo op de persoon te spelen het niveau van de discussie er op z’n zachts gezegd niet beter op.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -