Meer dan twintig bewonersorganisaties in de Amsterdamse binnenstad hebben vandaag een gemeenschappelijk actieplan de wereld ingeslingerd over hoe de stad er uit moet zien na de coronacrisis. Ze hebben de gelegenheid tevens aangegrepen om er een ecologische twist aan te geven. Een belangrijk signaal, maar het imago van de stad zit Amsterdam dwars.

Wij Amsterdam (samenwerkingsverband van ruim twintig bewonersorganisaties), Stop de Gekte, d’Oude Stadt, Mokum Reclaimed en Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben gezamenlijk het ‘Actieplan Stad in Balans’ opgesteld.

De stad is verworden tot een pretpark, aldus de coalitie, waar met name de bewoners de dupe van zijn geworden. Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat de verhouding tussen wonen, werken en recreëren totaal is verstoord. Daarbij zijn met name de belangen van de bewoners in de verdrukking geraakt.

Deze crisis moet dan ook worden aangegrepen om Amsterdam totaal om te gooien, waarbij het herstel van de balans als uitgangspunt moet worden genomen. Aan de monocultuur die is ontstaan in de binnenstad door het ‘overtoerisme’ zoals de bewonerscoalitie dat noemt, moet nu definitief een eind worden gemaakt. De stad moet niet alleen focussen op minder toeristen maar bovendien op een ander soort toeristen.

Pretvervoer’

Om Amsterdam weer leefbaar te maken wordt een aantal concrete voorstellen gedaan uiteenlopend van een verbod op vakantieverhuur, toegang tot coffeeshops voor uitsluitend Nederlanders, minder muziekfestivals, verhoging van de toeristenbelasting, beperking van de vakantievluchten op Schiphol tot het verbieden van ‘pretparkactiviteiten’ als segways en en waterfietsen.

Ook is het streven gericht op het duurzamer en schoner houden van de stad. Daarom moet er een stop komen voor ‘pretvervoer’ als de hop-on bussen en cruises, moet de monocultuur in het winkelaanbod worden aangepakt en meer gericht worden op circulaire economie, moeten elektrische vormen van mobiliteit worden gestimuleerd en de auto verder uit de stad worden geweerd.

De negatieve bijeffecten van het toerisme moeten volgens de bewonerscoalitie eveneens worden aangepakt. In concreto betekent dat bijvoorbeeld dat ondernemers worden gescreend via de Bibob, de seksindustrie van de Wallen moet verdwijnen, woningonttrekking moet worden tegengegaan en er moet worden geïnvesteerd in woningen.

Wensenlijstje

Het Actieplan Stad in Balans is een belangrijk signaal van de bewoners die vinden dat nu het moment is aangebroken om de bordjes te verhangen in de Amsterdamse binnenstad. De vraag blijft natuurlijk wel wat er in de praktijk zal overblijven van dit wensenlijstje, zeker op het moment dat het toerisme weer aantrekt, toch ook een industrie die ervoor zorgt dat menig Amsterdammer een boterham verdient.

Een belangrijk probleem tenslotte als je de boel echt wilt omgooien is het imago van de stad. Zo lang Amsterdam wordt geassocieerd met seks, drugs & rock and roll, zal het ook het soort publiek aantrekken dat hiervan gecharmeerd is. Zoiets ombuigen gaat niet van de ene op de andere dag. Maar het zal wel moeten gebeuren als je het ‘duurzame toerisme’ wilt binnenhalen.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -