Er lijkt zich een kleine revolutie te voltrekken in de binnenstad van Amsterdam. Er vormt zich namelijk een breed front tegen het goedkope massatoerisme.

Waren het eerst vooral bewoners en een paar goedwillende ondernemers die klaagden over de gigantische puinzooi die werd aangericht door de enorme stroom drugs- en sekstoeristen, tijdens deze coronacrisis is het draagvlak voor ingrijpende maatregelen fors gegroeid. Het zogenaamde Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) waarin onder andere Amsterdam City, MKB Amsterdam, VNO-NCW-Metropool en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam zijn vertegenwoordigd, willen nadrukkelijk een toerismebeleid gericht op kwalitatief hoogwaardige bezoekers.

Het is voor het eerst dat een zo breed front hierop aandringt. Expliciet wordt gemeld dat na de coronacrisis ‘nadrukkelijk voorkomen zou moeten worden dat algemeen erkende excessen in de bezoekerseconomie vanzelf gewoon terugkeren.’ Volgens het GBA moeten de coffeeshops worden aangepakt evenals de prostitutie, ‘inclusief het “raammodel”.’ Dat moet ‘ingrijpend en zo snel mogelijk’ gebeuren.

Een ander speerpunt dat het GBA noemt is dat ondermijning forser, ‘direct en intensief’ moet worden bestreden. Het level playing field zoals het wordt genoemd mag niet langer verstoord worden. Gelijke kansen voor alle ondernemers kortom, en geen witwaspraktijken of andere illegale activiteiten.

In de tien speerpunten wordt verder gemeld dat de vakantieverhuur van woningen in de hele stad moet worden verboden, er consequent moet worden gehandhaafd, desnoods 24/7, en er in de campagnes die Amsterdam voert gemikt moet worden op wat het GBA noemt, ‘de toerist van kwaliteit, iemand die zich “met respect voor de stad gedraagt”, onafhankelijk van zijn of haar budget.’ Ten overvloede wordt er nog aan toegevoegd dat toeristen die hier uitsluitend komen voor vermaak wat het GBA betreft thuis mogen blijven.

Tegenwind

Dat de actie van het verenigde Amsterdamse bedrijfsleven een serieuze zaak is blijkt wel uit de boze reactie uit de hoek van seksondernemingen bij monde van Cor van Dijk die de plannen afdoet als ‘ongehoord’. In een interview met De Telegraaf op 30 april dit jaar spreekt hij nog de hoop uit dat de situatie snel weer normaal zou worden. Normaal in de zin van zoals voor de coronacrisis. Dat lijk nu echter verder weg dan ooit.

Maar er is wat dat betreft nog meer tegenwind te melden voor Van Dijk c.s.. Ook in de Amsterdamse gemeenteraad komen steeds meer partijen tot de conclusie dat het zo niet langer kan in de binnenstad. Zo ongeveer de hele oppositie vindt de situatie onhoudbaar geworden. De partijen die deel uitmaken van het College van B&W zijn nog niet zo ver, maar als er één partij zal gaan schuiven zou het wel eens de PvdA kunnen zijn. Die partij staat toch al op het standpunt dat de raamprostitutie geleidelijk zal moeten worden opgedoekt. En bovendien lig er nog een soort van ereschuld op hun bordje van Lodewijk Asscher, tot aan zijn vertrek naar Den Haag de belangrijkste aanjager van het Project 1012. Dat Project is geflopt, omdat zoals de Amsterdamse Rekenkamer stelde, er te weinig draagvlak voor was. Dat laatste argument lijkt nu te zijn weggevallen.

Op grond van deze ontwikkelingen zou de coronacrisis zomaar een positief bijeffect kunnen hebben en op termijn een einde kunnen maken aan de wilde hordes die de Wallen in het nog niet eens zo verre verleden teisterden.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -