Grote commotie een paar weken geleden toen het Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam (GBA), waaronder Amsterdam City zich ronduit uitsprak tegen de coffeeshops en de prostitutie. Nu het stof is neergedaald is er maar één conclusie mogelijk: Amsterdam City heeft bakzeil gehaald.

Heel expliciet meldde het GBA onlangs dat na de coronacrisis ‘nadrukkelijk voorkomen zou moeten worden dat algemeen erkende excessen in de bezoekerseconomie vanzelf gewoon terugkeren.’ Volgens de verenigde Amsterdamse ondernemers moeten daarom de coffeeshops worden aangepakt evenals de prostitutie, ‘inclusief het “raammodel”.’ Dat moet ‘ingrijpend en zo snel mogelijk’ gebeuren. Aldus luidde de letterlijke tekst.

Ook Amsterdam City, ‘de stem van de ondernemer’, die is ‘gevestigd in de Amsterdamse binnenstad’ , stond in het lijstje van het Georganiseerde Bedrijfsleven Amsterdam. Dat deze vereniging de coffeeshops en de dames achter het raam het liefs onmiddellijk uit de binnenstad zou willen gooien, werd ze niet in dank afgenomen. Vrijwel onmiddellijk kwam de City namelijk onder vuur te liggen van de Bizz (Bedrijven investerings zone, sorry, heb ik ook niet bedacht) Burgwallen, Warmoesstraat, Zeedijk, Van Dam tot Stopera en zo nog wat organisaties als de Bond van Cannabis Detaillisten en personen als Mariska Majoor. Belangrijkste verwijt: Amsterdam City heeft op eigen houtje geopereerd zonder overleg met de Bizz’en. ‘Onacceptabel’. ‘Zo ga je niet met een achterban om’ En graag ‘excuses’.

Denkrichtingen”

Zijn die excuses er ook gekomen? “Het staat nog altijd op de site van Amsterdam City”, reageert Christine Govaert bij ontstentenis van haar baas, Willem Koster. Jawel, maar dan toch echt wel anders. In een eerste brief van de City van 18 oktober betreurt de vereniging de reacties, geeft ze toe dat de timing van de voorstellen nogal ongelukkig is, maar dat er wel degelijk overleg is gepleegd. ‘Alle punten zijn uitgebreid en veelvuldig aan de orde gekomen in de vele overleggen die Amsterdam City voert in het straatmanagersoverleg, het ondernemersoverleg, gesprekken met individuele of combinaties van BIZzen, gesprekken met individuele bestuursleden en straatmanagers van BIZzen en ondernemersverenigingen. Vanzelfsprekend denkt niet iedereen hetzelfde over alle onderwerpen. Maar Amsterdam City heeft wel duidelijk gemaakt waar zij staat in deze discussies.’

Nou, dat laatste valt dan toch wel weer een beetje tegen. In een brief die vier dagen later wordt gepost is namelijk iets heel anders te lezen. ‘Vanuit Amsterdam City hebben wij ons nooit negatief willen uitspreken tegen prostitutie en/of coffeeshops en zullen dat in de toekomst evenmin doen. We hebben ons ook niet negatief uitgesproken over het karakter van het Wallengebied. We hebben de bedoeling gehad om het gesprek te openen over deze punten om mogelijk een gezamenlijke visie te vormen. Met punt 4 (coffeeshops en prostitutie – w.o.) zijn mogelijke “denkrichtingen” aangehaald. Niet vooraf bepaalde standpunten. Als we het hebben over de balans in de stad, horen coffeeshops en prostitutie erbij. Het ligt sowieso niet in ons DNA om bij voorbaat ondernemers uit te sluiten.’

Dus dit is de duidelijkheid die Amsterdam City belooft? Vreemd, want hier is natuurlijk maar één conclusie mogelijk: de City slikt zijn woorden in en heeft bakzeil gehaald. Iets anders is er niet van te maken.

Dan is de Bizz Burgwallen in elk geval een stuk consequenter en duidelijker in wat ze willen. Die wil ‘behouden en uitbreiden van diversiteit en branchering, met name voor wat betreft de erotisch en seks gerelateerde functies.’ Of zoals de voorloper van de Bizz Burgwallen de Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal het in het voorjaar van 2019 verwoorde: de Wallen moeten hét erotisch vermaakcentrum van Europa worden. Glashelder.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -