Vrachtwagens en een oude binnenstad is geen gelukkige combinatie. De gemeente zet een stap voorwaarts door de grote vuilniswagens te vervangen door kleinere.

Vanaf februari wordt het vuilnis in de buurt op een aantal plekken opgehaald met kleine auto’s. De grote vrachtwagens die tot nu toe werden ingezet vormden een zware belasting voor de kademuren. Hoe het daar mee staat is bekend: niet best. Integendeel er moet veel onderhoud worden gepleegd.

Over de vuilnisauto’s wordt veel geklaagd en niet alleen omdat ze een zware belasting vormen voor de kademuren. De veelal jonge chauffeurs lijken er een erg groot genoegen in te scheppen zo hard mogelijk door de buurt te scheuren. Het zijn echte rouwdouwers en het is zaak je snel uit de voeten te maken als je ze tegenkomt.

Nu zijn deze zware wagens dus vervangen door lichte bestelbusjes, een verademing. Ze zijn snel vol en worden vervolgens leeggekieperd op punten waar afvalboten liggen. De vuilnis wordt dan verder afgevoerd per schip. Handig natuurlijk, zeker als er al zo’n prachtige grachten-infrastructuur aanwezig is als in Amsterdam.

Ik las al ergens dat de grachten oorspronkelijk voor transportdoeleinden waren aangelegd. Een misverstand. De grachten zijn gegraven om water af te voeren. Als ze er niet zouden zijn stonden we tot onze knieën of middel in de zachte blubber.

Waternet

We kregen over de nieuwe methode van vuilinzameling een brief gedateerd 25 februari en bezorgd op 11 maart. Dat hier veertien dagen tussen zit, daar gaan we verder niet over zeuren. Keurig van de gemeente dat we worden ingelicht. Het ophalen van de vuilnis met kleine auto’s is overigens een proef die loopt tot 1 oktober 2021, maar ik kan me amper voorstellen dat er daarna weer wordt teruggeschakeld naar de klassieke vuilnisauto.

Sinds de proef lijkt het trouwens wel alsof er op allerlei plekken kades moeten worden gestut en bruggen moeten worden gerenoveerd. Overal in het postcodegebied 1012 en direct daarbuiten zijn wegen en bruggen afgesloten. Zelfs per fiets is het geen sinecure de goede routes te vinden in de binnenstad, laat staan per auto.

Nu de grote vuilnisauto’s weg zijn en er ook vanwege de coronacrisis geen bierauto’s en andere horecaleveranciers in de buurt worden gesignaleerd, valt het overige vrachtverkeer des te meer op. Daar is nog aardig wat van. Bij de renovatie van de toren van de Oude Kerk bijvoorbeeld tijdens de steigerbouw reden de zware vrachtwagens af en aan.

Ook een opvallende verschijning in de buurt zijn de zo op het oog loeizware blauwe auto’s van Waternet. Die komen hier om de riolering schoon te maken. Waternet is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van ‘veel bruggen en sluizen in Amsterdam’ staat op de website. Dat is dan wel weer grappig. Of, nou ja, opvallend.

Het zal moeilijk zijn om alle vrachtverkeer uit de binnenstad te verbannen. Denk alleen maar aan de brandweer of een verhuizing. Maar verder terugdringen lijkt toch de oplossing om op de langere termijn de kades en bruggen die nu eenmaal niet op ons 21ste-eeuwse verkeer zijn ingesteld, te behouden.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -