Ook de bewoners van de Wallen verenigd in de actiegroep Stop de Gekte zien met angst en beven het einde van de coronacrisis naderen. Of anders geformuleerd: het zou wel weer eens erg druk kunnen worden in de buurt zelfs nog voordat die crisis echt is bezworen.

Alleen dat al – nog buiten alle andere ellende die het massale toerisme hier veroorzaakt – jaagt bewoners schrik aan. Het is op de Wallen namelijk godsonmogelijk om anderhalve meter afstand te houden, toch een eis die de overheid stelt en bij voortduring propageert.

Hoe mis het kan gaan was te zien in de zomer van 2020 toen de Wallen binnen de kortste keren werden overstroomd door voornamelijk jeugdige toeristen die massaal afkwamen op de seks, drugs en rock&roll die de Wallen nu eenmaal aankleven.

Wat ook niet hielp was dat er juist toen ondernemers waren die er een schepje bovenop deden en een bezoekje aan de Wallen aanmoedigden. Zoals de tattoo-inrichting op de hoek van de Wijde Kerksteeg en de Warmoesstraat die een gratis hartje verstrekte in de regenboogkleuren vanwege Pride 2020. Het gevolg: tot ver op het Oudekerksplein stonden jongeren in de rij voor het door hen kennelijk zo begeerde hartje. Afstand houden? Ach, dat was gezeur van oude mensen.

De gemeente trok uiteindelijk hard aan de noodrem en probeerde in allerijl met een vorm van crowd control de zaak nog enigszins in de hand te houden. Wat niet lukte.

Alleen al vanwege het gezondheidsrisico dringt Stop de Gekte bij de gemeente aan op tijdige maatregelen zodat de situatie niet opnieuw zo uit de hand kan lopen als vorig jaar.

Gordijnen

Zo zou, aldus Stop de Gekte, de gemeente ‘een offensieve campagne’ moeten voeren die er op is gericht om toeristen en dagjesmensen te ontmoedigen naar de Wallen te komen. Om dat te bereiken zouden bijvoorbeeld de dames alleen op afspraak moeten werken achter gesloten gordijnen. Wat eveneens zou helpen is om de ramen na twaalf uur ‘s nachts helemaal te sluiten.

Ook de coffeeshops moeten er aan geloven door een snelle invoering van het zogenaamde i-criterium waarbij alleen ingezetenen van deze stad er hun inkopen mogen doen. Bovendien moet dit worden aangevuld met een blowverbod op straat.

Deze maatregelen in combinatie met crowd control, duidelijke verbodsborden en consequente handhaving zal zo verwacht Stop de Gekte ‘vrij snel effectief zijn en leiden tot minder toeristen en dagjesmensen in onze buurt.’

Tja, ik zou het graag willen geloven, maar ben er niet zo één, twee, drie van overtuigd. Het imago van Amsterdam als jongerenstad waar alles kan en mag is namelijk ijzersterk. Het is een niet kapot te krijgen merk dat al vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is ingesleten en het zal daarom ook jaren duren voordat duidelijk is dat er hier een andere wind waait. Als dat al gaat gebeuren.

Ik deel het optimisme van Stop de Gekte dus niet, maar laten we eerlijk zijn, er is eigenlijk geen alternatief dan bovengenoemde zaken nu aan te pakken. Iedere dag uitstel is een dag te veel. Dus gemeente: aan de slag! Al was het alleen maar voor de gezondheid van de bewoners (en de bezoekers die toch komen).

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -