Twee compleet tegenstrijdige berichten trokken het afgelopen weekend de aandacht. Berichten die ook van belang zijn voor de Wallen.

In deze buurt wordt regelmatig geklaagd over gebrek aan handhaving. Terecht, want er gebeurt veel dat niet door de beugel kan en dat toch onbestraft blijft. De twee instanties die wat dit betreft verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken, zijn politie en Toezicht en Handhaving. Over de handhavers wil ik het hier nu eens niet hebben. Die lui zijn er nooit als je ze nodig hebt en als ze al iets doen zijn het over het algemeen dingen waar we als buurt amper behoefte aan hebben. Die tellen dus niet mee. Dit stukje gaat over de echte politie.

Er was het afgelopen weekend een opvallend bericht van de NOS. Daarin werd gemeld dat het oosten van Nederland het met een stuk minder agenten moet doen dan het westen des lands. Het oosten heeft volgens een verdeelsleutel die in 2010 werd afgesproken, recht op meer politie en met name Amsterdam heeft teveel agenten: 1300 maar liefst.

Ook dit weekend stond er een verhaal in het Parool over de winkeliers in de binnenstad die klagen over het groeiend aantal winkeldiefstallen en de toenemende agressie. Nog maar weinig winkeliers roepen daarbij de hulp van de politie in. Reden: bellen heeft geen zin want het duurt soms letterlijk een uur voordat er agenten komen opdagen. Dat laatste komt volgens Jan Stoeltie, directeur van Ondernemersvereniging Amsterdam City, dan weer door onder andere de fikse onderbezetting bij de politie. En ook de burgemeester en de gemeenteraad hebben zich in het verleden herhaaldelijk uitgesproken over het grote gebrek aan agenten in Amsterdam. En uiteraard de politie zelf.

Gescharrel

Kortom, terwijl er volgens de verdeelsleutel van 2010 veel te veel agenten zijn in Amsterdam, is er volgens de gemeentelijke overheid, winkeliers en burgerij juist een enorm tekort. Ra ra hoe kan dat?

Zonder in te gaan op de verdeelsleutel (die natuurlijk niet deugt, dat kan niet anders), is het kernprobleem dat het zo verdraaid moeilijk te controleren is of er nu te weinig, genoeg of te veel politie is. Want wat moeten ze doen en hoeveel tijd zijn ze daarmee kwijt? En doen ze dat wel efficiënt genoeg? Wie heeft daar nu nog enig zicht op?

Feit is in elk geval dat Nederland nog nooit zoveel politieagenten heeft gehad als nu: meer dan 51 duizend plus tienduizend burgerpersoneelsleden, een verdubbeling sinds de jaren 90. De laatste cijfers zijn van 2019 en die vertellen dat de politie de grootste werkgever van Nederland is. Ook is er een recordbedrag voor politie uitgetrokken namelijk 6,3 miljard. Een feit is eveneens dat een vergelijking die in datzelfde jaar werd gemaakt met het buitenland niet gunstig uitviel voor Nederland. Terwijl België er bijvoorbeeld in slaagt vijftig procent van de politie op straat te krijgen lukt dat in ons land maar bij 38 procent.

Tot slot: het blijft wat mij betreft altijd een tamelijk onduidelijk gescharrel met die politiecijfers en voorlopig geloof ik niks meer van teveel of tekort. Wat ik wel weet is dat er op de Wallen te veel gebeurt dat niet door de beugel kan, dat toch onbestraft blijft. Dus moeten we hier in plaats van minder agenten juist meer agenten krijgen. En als de wiedeweerga weer een eigen politiebureau. Maar dit terzijde.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -