De bomen op het plein zijn woensdagmorgen gesnoeid en de afgelopen weken zijn er bijna driehonderd mensen opgepakt op de Wallen. Dat laatste – het oppakken van driehonderd dopedealers, bedelaars en overlastgevers – is mooi zolang het geen doekje voor het bloeden is en er op deze voet wordt doorgegaan. En nee, een verband tussen het snoeien van de bomen en het oppakken van driehonderd lastpakken is er niet, maar het geeft wel een beetje de warrige manier van redeneren aan van mijn geachte Post Online-collega Bert Brussen.

Brussen gaat in een column onder de titel ‘Ombudsman Amsterdam slacht ‘gezellig’ en ‘sfeervol’ 020-centrum helemaal af, en terecht’, nogal tekeer tegen het door het gemeentebestuur gevoerde beleid inzake de overlast in het centrum van Amsterdam. Nu het centrum van de hoofdstad in het algemeen en de Wallen in het bijzonder zo in de belangstelling staan, zijn er allerlei lui die er stukjes over gaan schrijven zonder dat ze echt goed op de hoogte zijn van de situatie. Dat geldt niet alleen voor Brussen, ook bij het Parool – nota bene de krant van de stad – kunnen ze er wat van.

Maar Brussen mept wel erg wild om zich heen en daarbij slaat hij de plank behoorlijk mis. Nu kan dat allemaal ironisch bedoeld zijn, maar dan moet het wel leuk zijn en dan moeten de feiten ook wel een beetje kloppen. Dat nu is niet het geval.

PvdA-regent

‘Hoeveel terreur van een babyboomende PvdA-regent moeten de Amsterdammers eigenlijk nog verdragen?’, vraagt de auteur zich af. Ook die ‘meneer van de Diamantbeurs’ wordt aan de schandpaal genageld en hem wordt in de mond gelegd dat hij toeristen hartelijk welkom heette. Ze brengen immers geld in het laatje, ‘of zoiets’.

Mag ik er dan wel even op wijzen dat die ‘meneer van de Diamantbeurs’ waar hij Lodewijk Asscher mee bedoelt mag ik aannemen, wel degene is geweest die het Project 1012 in gang heeft gezet, een project waarbij de Wallen flink zouden worden opgeschoond en dat voor zover mij bekend diezelfde ‘meneer van de Diamantbeurs’ zich nooit heeft uitgesproken voor een ongebreidelde toestroom van toeristen naar de stad.

Bovendien is het toch ook wel leuk om te weten dat de stad sinds twee en een half jaar wordt gerund door een college bestaande uit SP, VVD en D’66. Zonder de PvdA dus. Sinds het aantreden van dat nieuwe college lijkt het adagium: laat Gods water over Gods akker lopen. Met andere woorden: prachtig al die toeristen, laat maar komen. Sinds dit college is aangetreden zijn er meer pretboten in de gracht gekomen (inclusief onbeperkt drinken), is er geen handhaver meer te zien (wegbezuinigd) en is het Project 1012 afgevoerd van de agenda (herijking). En is het niet de ‘babyboomende PvdA-regent’ die dinsdag in zijn rede ‘De Staat van de Stad’ in de schouwburg stevig op de rem trapt om de binnenstad wat leefbaarder te maken voor de bewoners?

Enfin, overdrijven mag, maar dan moet je wel de waarheid overdrijven. Door berichten als die van collega Brussen zou ik bijna PvdA gaan stemmen. Juist in Amsterdam.