Er opereren behoorlijk wat snorders – illegale taxi’s – op de Wallen. Vooral in de weekends zijn ze actief. Er zijn een paar honderd auto’s bij betrokken. Of in de woorden van onderzoeker Michael van Gelder: ”s Avonds en vooral in de weekends zijn er veel personenauto’s in de buurt die heel erg taxi-achtig gedrag vertonen.’ Dat was eigenlijk de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren naar de verkeersstromen op de Wallen en de omliggende buurten.

Op maandag 6 maart werd het onderzoek gepresenteerd op het stadhuis. Daar waren zo’n zeventig mensen op afgekomen. Veel grijze en kale koppen. En de usual suspects natuurlijk: de beroepsactievoerders uit de buurt. Via nogal ingewikkelde schema’s liet Van Gelder zien wat iedereen op de Wallen eigenlijk allang weet: het is druk en overal staan taxi’s te ronken, met name in de weekends. In de ochtend doordeweeks zijn het vooral bedrijfsvoertuigen die de overdrukke Wallen met een bezoek vereren. Maar hoeveel auto’s er dan weer komen in of buiten het weekend die hier niks te zoeken hebben, was weer een stuk minder duidelijk.

Maar goed, nu zijn er harde cijfers over het aantal auto’s in de buurt. Helaas, zijn die cijfers ook alweer voor een groot deel achterhaald omdat de verkeerssituatie op het aanpalende Muntplein is gewijzigd en er bovendien over niet al te lange tijd een parkeergarage zal worden geopend onder het Rokin.

Toch blijf je na zo’n avond zitten met de vraag waarom het Oudekerksplein na twaalf uur ’s middags autovrij is en waarom dat op de Oudezijds Voorburgwal pas na acht uur ’s avonds het geval is. En waarom er op weer andere plekken 24 uur per dag auto’s mogen blijven rijden. Welk idee steekt hier achter? Of is er hier helemaal geen sprake van een idee?

Lappendeken

Als je de lappendeken van maatregelen bekijkt lijkt een achterliggende gedachte ver weg. Dat terwijl er toch echt al in 1992 via een referendum de duidelijke wens werd uitgesproken om te komen tot een autoluwe binnenstad. Zoiets als in Groningen dus, waar dit idee wel werd gerealiseerd. Het zorgt in de Groningse binnenstad niet alleen voor een weldadige rust, het levert ook nog eens extra ruimte op voor andere verkeersdeelnemers. Rust en ruimte die we in de Amsterdamse binnenstad en met name op de Wallen ook heel goed zouden kunnen gebruiken.

Natuurlijk, Groningen is Amsterdam niet. Het is hier allemaal veel groter en drukker, het is veel meer passen en meten en de belangen zijn diverser. Maar daar was wel een plan en ondanks de weerstand die dat plan aanvankelijk opriep, zijn er nu nog maar weinig Groningers die terugverlangen naar de oude situatie.

In Amsterdam zijn we voorlopig nog lang niet zo ver. Hier wordt het eerst nog een tijdje pappen en nathouden. Voor de Wallen betekent het dat er wellicht iets zal worden gedaan aan overlastgevende taxi’s die met draaiende motor langs de kant van de weg stilstaan. En dat er hier en daar een straatje zal worden afgesloten. Maar aan de kern van het probleem, dat er dag en nacht veel te veel auto’s door de binnenstad en over de Wallen crossen die hier niks te zoeken hebben, zal vooralsnog weinig veranderen ben ik bang.