Menig bewoner en ondernemer aan het Oudekerksplein zal vreemd hebben opgekeken toen de brief van de gemeente, gedateerd 26 april maar pas bezorgd op 2 mei, in de bus viel. Onderwerp van dit schrijven: ‘Proef met aanlichten van de Oude Kerk tegen geluidsoverlast.’ Huh? Aanlichten van de kerk tegen geluidsoverlast? Worden hier niet een paar dingen door elkaar gehaald?

Even verderop wordt uitgelegd hoe één en ander in elkaar zit. ‘Door de kerk beter te verlichten wordt de kerk centraal gesteld op het plein en kunnen bezoekers zich beter gaan gedragen’, schrijft de gemeente. Uit onderzoek, zo gaat de brief verder, is namelijk gebleken dat mensen in het donker sneller grensoverschrijdend gedrag vertonen. En als je dan de kerk beter verlicht gebeurt dat minder. Enfin, ik schreef er al over in Uitkijkpost 89 (Zenden, niet ontvangen).