Menig bewoner en ondernemer aan het Oudekerksplein zal vreemd hebben opgekeken toen de brief van de gemeente, gedateerd 26 april maar pas bezorgd op 2 mei, in de bus viel. Onderwerp van dit schrijven: ‘Proef met aanlichten van de Oude Kerk tegen geluidsoverlast.’ Huh? Aanlichten van de kerk tegen geluidsoverlast? Worden hier niet een paar dingen door elkaar gehaald?

Even verderop wordt uitgelegd hoe één en ander in elkaar zit. ‘Door de kerk beter te verlichten wordt de kerk centraal gesteld op het plein en kunnen bezoekers zich beter gaan gedragen’, schrijft de gemeente. Uit onderzoek, zo gaat de brief verder, is namelijk gebleken dat mensen in het donker sneller grensoverschrijdend gedrag vertonen. En als je dan de kerk beter verlicht gebeurt dat minder. Enfin, ik schreef er al over in Uitkijkpost 89 (Zenden, niet ontvangen).

Voor de goede orde: de kerk wordt dus niet verlicht omdat het zo’n mooi gebouw is, de moeite waard om ook als het daglicht is verdwenen te kunnen bekijken, nee hij wordt verlicht om geluidsoverlast tegen te gaan.

Eén van de middelen om de kerk ‘aan te lichten’ zijn zogenaamde grondspots. Die zijn inmiddels geplaatst (wel twee stuks) en hebben voor zover ik kan zien amper iets bijgedragen aan het ‘aanlichten’ van de kerk, maar zijn vooral gericht op de hemel. Ook niet slecht natuurlijk zo bij een godshuis, maar toch niet helemaal zoals het bedoeld was.

Bassen

De volgende zin in de brief roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. ‘De proef met het aanlichten van de kerk duurt drie maanden en komt voort uit adviezen van gedragswetenschappers en het schouwen van het plein op verschillende tijdstippen.’

Betekent dit nu dat het over drie maanden gedaan is met die ongetwijfeld mooie verlichting? Worden de grondspots dan weer opgegraven en verwijderd? Zetten we de boel dan opnieuw in het donker als blijkt dat het geen moer helpt tegen geluidsoverlast? Wat voor advies zouden die gedragswetenschappers hebben gegeven en op grond van welke theorie? Ik ben daar reuze benieuwd naar. Net zo nieuwsgierig ben ik naar het schouwen van het plein dat kennelijk op verschillende tijdstippen heeft plaatsgevonden. Hoe vaak? Door wie dan? Waar? Wanneer?

Het wordt natuurlijk allemaal nog veel curieuzer als je bedenkt dat de gemeente een paar jaar geleden heeft besloten twee grote banken op het plein te plaatsen. Als er iets zorgt voor geluidsoverlast op het plein zijn het wel deze banken die er overigens zijn gekomen tegen de zin van de bewoners. Die zagen de bui namelijk al hangen. Zeer geregeld verzamelen zich hier luidruchtige personen, vooral in de avondlijke en nachtelijke uren. Deze veelal jonge lieden produceren niet alleen zelf veel lawaai, maar hebben ook geregeld een radio of iets dergelijks bij zich waar de heerlijkste bassen uit dreunen.

Zo is de gemeente aan de ene kant op heel ingewikkelde manier bezig om het hier op het plein wat rustiger te krijgen en zorgt het er aan de andere kant voor dat hier een lekkere hangplek is voor lawaaipapegaaien. Deze fratsen houden in elk geval de ambtenaren van de gemeente van de straat. Maar verder?