‘Het is beslist geen gemeentebordeel.’ Het was de derde zin die burgemeester Eberhard van der Laan uitsprak op een buurtbijeenkomst in schuilkerk Ons’ Lieve heer op Solder waar voor de tweede keer de plannen van de gemeente aan de orde kwamen voor de oprichting van een raambordeel, gerund door de sekswerkers zelf. Dezelfde sekswerkers die in een nog niet eens zo’n ver verleden door de burgemeester overigens consequent werden aangeduid als prostituees waarbij hij de o uitrekte tot een dubbele oo: proostituees.

Als alles volgens planning verloopt zal in het derde kwartaal van dit jaar het bordeel dat Eigen Raam is gedoopt van start gaan. Bij elkaar zal het gaan om vijftien werkplekken voor ongeveer veertig tot vijftig sekswerkers. De bordelen zullen worden gevestigd op de Oudezijds Achterburgwal 17, 19 en 27 en in Boomsteeg 1. Er is belangstelling van sekswerkers, alhoewel op een enkele uitzondering na, concrete toezeggingen vooralsnog vrijwel ontbreken.

Het initiatief voor dit bordeel mag dan zijn genomen door de gemeente, de panden waar het bordeel wordt gevestigd zullen eigendom worden van een ‘fatsoenlijke, gereputeerde partij’ zoals Van der Laan meldde. Wie dat was, mocht hij nog niet zeggen. De dagelijkse leiding van Eigen Raam zal in handen zijn van een stichting waarin onder andere zorginstelling HVO-Querido een stevig aandeel zal krijgen. En benadrukte de burgemeester, ‘de stichting moet aan dezelfde eisen en vergunningsvoorwaarden voldoen als alle andere raambordelen.’ Net als ‘Het is geen gemeentebordeel’, herhaalde hij dat een paar keer.

Schaamlapje

Goed, we krijgen dus een bordeel gerund door de dames zelf, die overigens naast collega’s ook concurrenten van elkaar zijn natuurlijk. Of dat goed gaat? ‘Ook wanneer het project niet of niet geheel slaagt, zal het experiment veel waardevolle en nieuwe inzichten opleveren’, houdt de gemeente een slag om de arm. Omwonenden zijn soms wat directer: ‘ Heel idealistisch allemaal hoor, maar zet twee van die meiden bij elkaar en het wordt slaande ruzie.’

De in 2015 opgerichte belangenvereniging van sekswerkers, Proud, houdt eveneens een ruime slag om de arm. Proud volgt het, zal sekswerkers ondersteunen, maar wil geen rol spelen in het project, omdat het een onderdeel vormt van Project 1012 en daar is en was Proud tegen. Dat Project 1012 ooit bedoeld om ‘de criminaliteit in het gebied terugdringen en een economische opwaardering op gang brengen’, zoals de gemeentelijke website het tot voor kort formuleerde ter ziele is, is Proud kennelijk ontgaan.

Boze tongen beweren zelfs dat het hele idee van Eigen Raam niet meer is dan een schaamlapje voor de burgemeester. Nu de PvdA geen deel meer uitmaakt van het college van B&W en Project 1012 door D’66 en SP vakkundig de nek is omgedraaid, moest er voor de PvdA-burgemeester toch wat overblijven om nog enige eer mee in te leggen. Vandaar Eigen Raam. Ach en ook D’66 en SP kunnen nu, met verwijzing naar Eigen Raam, blijven zeggen dat ze de misstanden in de prostitutie bestrijden. Ja toch?