De Dodenherdenking moet niet verwateren. En de lieden die tijdens deze bijeenkomst een lawaaidemonstratie willen organiseren, hebben op z’n minst een totaal gebrek aan empathie. En dan druk ik me nog heel voorzichtig en netjes uit.

4 mei staat weer voor de deur en de voor mij dichtstbijzijnde gedenkplek is dat andere plein, de Dam. Ik krijg elk jaar keurig een brief van de gemeente waarin staat wat er allemaal niet mag voorafgaande en tijdens de herdenking. Zoals: ‘U wordt dringend verzocht op vrijdag 4 mei tussen 19:30 en 21: 00 uur niet plaats te nemen op een balkon, loggia of dak(terras) dat direct zicht geeft op het Nationaal Monument op de Dam en het gebied tussen het Nationaal Monument en het Koninklijk Paleis. Ook wordt u verzocht ramen en deuren gesloten te houden, niet op gebouwen te klimmen of op gebouwen aan de Dam te verblijven.’ Het is dus een verzoek, geen bevel. Waarom dat dan? En wat zou er gebeuren als je geen gevolg geeft aan dit verzoek? Geen idee.

Als ik thuis ben ga ik altijd naar de Dam, ook al is het druk en sta ik vrijwel helemaal achteraan. Dat komt natuurlijk omdat ik er pas om tien voor acht naar toe loop. Op zich vind ik al die praatjes niet zo belangrijk en dat Willem-Alexander, Maxima en andere bobo’s daar rondlopen boeit me evenmin. Waarom ik er toch heenga? Omdat ik even terug wil denken aan al die mensen die meer dan zeventig jaar geleden iets deden tegen een afschuwelijk regime en dat met hun dood moesten bekopen. Er was godsgruwelijk veel moed voor nodig om je te verzetten tegen de nazibeesten, maar wie realiseert zich dat nog na zoveel jaar vrijheid?

Racistisch

Nee, aan andere gebeurtenissen denk ik op dat moment nooit, al worden die ook herdacht helaas. Ik denk niet aan de vreselijke koloniale oorlog die we onder het mom van politionele acties voerden in wat nu Indonesië is. Niet aan Afghanistan, niet aan de Korea-oorlog en ook al niet aan Srebrenica. Allemaal afschuwelijk, maar ik denk er op dat moment niet aan. Daarvoor zijn wat mij betreft andere dagen en tijdstippen. Ik wil niet dat de herdenking van de moedigen van de Tweede Wereldoorlog verwatert door er van alles bij te slepen.

Tot slot: een paar dagen geleden las ik ook over plannen van een clubje mensen onder het motto “Geen 4 mei voor mij” voor een lawaaidemonstratie tijdens de dodenherdenking. Ze vonden de huidige herdenking racistisch. Er werd alleen stilgestaan bij de “witte” slachtoffers. Toen ik het las knapte ik bijkans uit elkaar van verontwaardiging.

Jazeker, mensen hebben het recht er andere opvattingen op na houden. Uiteraard mag daar ruchtbaarheid aan worden gegeven en kan er over worden gediscussieerd. Maar nou net niet op 4 mei om acht uur op de Dam. Als je dat wel wilt getuigt dat van totale respectloosheid. Als je zoiets verzint ben je bewust kwaadaardig bezig, ik kan het niet anders zien.

De burgemeester heeft deze lawaaidemo natuurlijk verboden en ook de rechter zal dat ongetwijfeld doen, maar ik hou m’n hart vast voor wat er gebeurt op 4 mei om acht uur. Met dit soort volk weet je het nooit.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.