Het afgelopen weekend kwam AT5 met een stevig bericht over de afdeling Handhaving in deze stad. De zender was erin geslaagd de hand te leggen op een zwartboek dat in februari was verschenen. En dat loog er niet om.

Steekwoorden: verziekte en onveilige werksfeer, angstcultuur, afrekenen op het aantal geschreven bonnen, schreeuwpartijen, flink verloop, verzuimcijfers van meer dan tien procent en seksuele intimidatie. Het AT5-verslag schetste kortom een uitermate treurig beeld van deze organisatie.

Omtrent de verschijning van het zwartboek probeerde ondergetekende een interview te regelen met de baas van de boa’s René Schalkwijk, over het optreden van Handhaving op de Wallen. Via voorlichting werd duidelijk dat dat niet ging lukken. Ze moesten “uit de wind worden gehouden”, aldus de woordvoerder.

In eerste instantie vermoedde ik dat het iets te maken had met de discussie die toen volop werd gevoerd over het al dan niet uitrusten van de boa’s met een taser, een stroomstootwapen. Nu wordt echter duidelijk dat er veel meer aan de hand was. Om het eens ultrakort te formuleren: het is een enorme bende bij Handhaving. En dan heb je vanzelfsprekend weinig behoefte aan pottenkijkers. Uiteraard eist ook de gemeenteraad nu opheldering over de gang van zaken bij de boa’s die overigens niet alleen intern van geen kant functioneren maar er ook extern een potje van maken.

Kwalijk

Ik had contact opgenomen met de baas van de boa’s omdat ik juist een verhaal wilde maken voor d’Oude Binnenstad over het ronduit beroerde externe functioneren van de handhavers. Toen duidelijk werd dat Handhaving kennelijk geen behoefte had aan weerwoord heb ik een verhaal geschreven zonder hun medewerking dat werd gepubliceerd onder de veelzeggende kop: ‘Ondernemertje pesten en bewoners intimideren’ waaruit zonneklaar blijkt dat Handhaving in deze buurt totaal niet functioneert. In plaats van de problemen op te lossen die hier werkelijk spelen en die kunnen worden samengevat onder het hoofdje “overlast”, storten de boa’s zich op gemakkelijke doelwitten zoals buurtbewoners die een glaasje wijn drinken op hun stoep en ondernemers die hun koopwaar buiten zetten om op die manier te proberen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis.

Sinds het artikel is verschenen werd ik geregeld aangeschoten door buurtgenoten die nog meer gruwelverhalen vertelden over het optreden van de boa’s. Reden om nog maar eens een verzoek in te dienen voor een interview, dit keer voor het julinummer van d’Oude Binnenstad. Ook dit keer overigens tevergeefs.

Het is een kwalijke zaak natuurlijk dat een overheidsorganisatie weigert verantwoording af te leggen. Zeker als het gaat om een club die zo direct kan ingrijpen in het bestaan van mensen als Handhaving. Alle reden dus om ze kritisch te blijven volgen. Vandaar ook dat er in het julinummer van d’Oude Binnenstad een oproep is verschenen om ervaringsverhalen te delen via lezerspost@oudebinnenstad.nl

Doen dus. Zeker nu de buurt weer volloopt en de overlast weer toeneemt.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.