De wallenwacht, een clubje bewoners dat regelmatig door de buurt kuiert en mensen aanspreekt op ongewenst gedrag, stopt ermee. Reden: intimidatie en bedreiging.

De wallenwacht was een initiatief van bewonerscollectief Stopdegekte. Met name in de weekends ging de wallenwacht de straat op om bezoekers te wijzen op onder andere het alcoholverbod. Ook vroegen ze bezoekers niet te schreeuwen, niet op de stoep te blowen, geen afval achter te laten op de trap, niet te braken en niet te plassen in het openbaar. Aan die activiteit komt nu een einde omdat aldus Stopdegekte, de wallenwacht wordt geïntimideerd en bedreigd. Niet door de bezoekers, maar door de ondernemers in de buurt.

Toeristen die ze aanspraken reageerden nooit agressief, aldus Stopdegekte. Meestal waren ze verbaasd als ze vertelden dat ‘hier mensen wonen’. De exploitanten echter die ze aanspraken op bijvoorbeeld de herrie uit hun kroeg waren altijd al onaardig. ‘Maar nu de gemeente ernst maakt met herstel van de leefbaarheid keren ze zich tegen ons en worden we agressief bejegend.’ Afgelopen weekend was de maat vol. Leden van Stopdegekte werden op straat uitgescholden (kuttenkop, schijthoer) en geïntimideerd door raam- en horeca-exploitanten. Er werden zelfs toespelingen gemaakt richting de kinderen van één van de wallenwachters. Aldus Stopdegekte in een persbericht.

Punt

De Bizz Burgwallen, de ondernemersorganisatie op de Wallen, maar eens om een reactie gevraagd. Ik kreeg keurig de volgende dag antwoord. ‘U stuurt ons een anoniem citaat zonder nadere duiding en vraagt om ons commentaar. Indien u ons laat weten wie bij u heeft geklaagd, op welke raam- en horeca-exploitanten de klager doelt en op welke datum en tijdstip en ter hoogte van welke locatie dit kennelijke voorval heeft plaatsgevonden, kunnen wij onderzoeken wat er is gepasseerd en ons een oordeel vormen.’

Dus weer even bij Stopdegekte geïnformeerd over de bereidheid nadere details te verstrekken. Die wilden ze niet geven. Begrijpelijk als je je geïntimideerd en bedreigd voelt.

Dat de Bizz niet kan reageren op het bericht van Stopdegekte als er geen nadere details worden gegeven, snap ik ook. Dat het anoniem wordt genoemd snap ik dan weer niet, want de klacht is immers afkomstig van Stopdegekte en iedereen in de buurt weet wie dat zijn. Bovendien: is het echt te veel gevraagd om ten principale je afkeuring over intimidatie en agressief gedrag uit te spreken? Lijkt me niet.

Enfin, nu de gemeente maatregelen heeft genomen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren, de sluitingstijden van horeca en prostitutie zijn vervroegd, alcoholverkoop aan banden is gelegd, op lawaai vanuit de horeca wordt gehandhaafd en onlangs het blowverbod op straat is ingegaan, voelen veel ondernemers zich wellicht toch enigszins in het nauw gedreven.

Dat de gemeente stappen zet om af te komen van het imago van seks en drugs, verheugt Stopdegekte uiteraard. ‘Daar zijn we blij mee. We hebben met de wallenwacht ons punt gemaakt. Wel denken we dat er meer nodig is. Zoals de invoering van het ingezetenencriterium en het verplaatsen van de raamprostitutie naar binnen. Dat zou pas echt bijdragen aan de noodzakelijke verandering van het imago. Daar zal bewonerscollectief Stopdegekte zich sterk voor blijven maken maar helaas niet langer als de wallenwacht.’

Dit is voorlopig de laatste Uitkijkpost. In augustus gaan we weer op de uitkijk staan.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -