Het lijkt er nu toch echt van te komen: de oprichting van een investeringsmaatschappij voor de Wallen, in de wandelgangen 1012 Inc. genaamd. Doel van 1012 Inc. is, kort geformuleerd, het opkopen en beheren van onroerend goed op de Wallen. In grote lijnen dus vergelijkbaar met wat de NV Zeedijk doet. Die organisatie begon in de jaren tachtig met het opkopen van panden op de Zeedijk. De boel was daar totaal uit de hand gelopen. Het was een no-go area geworden waar honderden junkies en dealers de dienst uitmaakten. In cafés werd openlijk gedeald, panden waren dichtgetimmerd en zelfs de politie durfde er zich maar amper te vertonen.

Onder druk van de bewoners besloot de gemeente in te grijpen na eerst jarenlang de boel de boel te hebben gelaten. Panden werden opgekocht en gerenoveerd. Er werden bonafide ondernemers ingezet en langzaam maar zeker kroop de Zeedijk uit het dal. Tante Aal maakte ter bezegeling van de vooruitgang een dansje met burgemeester Ed van Thijn en tegenwoordig is de Zeedijk een bloeiende straat vol leuke winkels in allerlei soorten en maten en aangename horeca.

Iets dergelijks moest ook op de Wallen gebeuren vond de gemeenteraad die daarmee een einde wilde maken aan in haar ogen allerlei ongewenste ontwikkelingen in dit gebied zoals het witwassen van zwart geld. Al in 2009 werd er een keurige Strategienota voor opgesteld en nam de gemeenteraad een motie aan om een NV Wallen op te richten. Vol optimisme berichtte de buurtkrant in die dagen over de oprichting van een 1012 Inc. en een N.V. Zeedijk 2.0 die op één of andere manier zouden samengaan en die de ‘werkpaarden van de Wallen’ zouden worden.

Ruzies

Maar helaas, zover kwam het niet. Allerlei ruzies en machtsstrijdjes, politiek getouwtrek en de economische crisis kwamen ertussen en hoewel de burgemeester zo ongeveer bij elke bijeenkomst met de buurt weer beloofde dat het nu echt snel rond zou zijn, kwam er steeds maar weer niks van terecht.

Nu lijkt het de kogel dan toch echt door de kerk want de gemeenteraad heeft vorige week de plannen voor de oprichting van een 1012 Inc. eindelijk goedgekeurd. In de nu voorgestelde constructie neemt de gemeente voor dertig procent deel in de werkmaatschappij. Dertig procent van het geld zal worden ingebracht door woningbedrijf Stadsgoed en dertig procent door investeringsmaatschappij Syntrus Achmea. De resterende tien procent zal moeten worden geleverd door particuliere investeerders in de buurt.

1012 Inc. is daarmee de laatste strohalm geworden van het verder geheel onttakelde 1012-Project dat in 2007 door toenmalig wethouder Lodewijk Asscher werd geïntroduceerd en waarin als hoofddoel werd gesteld ‘de criminaliteit in het gebied terug te dringen en een economische opwaardering op gang te brengen.’

Echt enthousiasme lijkt er vooral bij collegepartij D66 niet te bestaan voor 1012 Inc. Het is daarom ook nog maar de vraag wat er nu in de praktijk van terecht zal komen. Want het verleden heeft wel geleerd dat alleen zaken waar de politiek echt warm voor liep ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.