Toon een beetje respect voor de dames achter de ramen vertelt een nieuwe sticker. Doe dat en vergeet de rest van de tekst want die slaat nergens op.

Onlangs zijn een aantal ramen van de dames in deze buurt voorzien van een sticker. De boodschap op het plakvel luidt: “Respect our sexworker”. Daaronder staat in kleinere letters: “They keep your women safe and your man happy”. Daarbij lijkt het alsof er in plaats van dat happy ooit iets anders heeft gestaan. Happy lijkt er overheen te zijn geplakt, maar dit terzijde.

De stickers vallen behoorlijk op, maar wat eveneens opvalt is dat er maar een beperkt aantal ramen mee is uitgerust. Het merendeel moet het doen zonder sticker. Doet niet iedereen met de actie mee? Het lijkt er verdacht veel op.

Wat interessanter is, is de tekst. Natuurlijk vind ik dat de dames achter het raam gerespecteerd moeten worden, daarover geen misverstand. Dus niet spugen, schreeuwen of schelden. Ook niet op de ramen bonzen en ze uitlachen. Evenmin is het de bedoeling ze te fotograferen of te filmen.

Het lijkt me allemaal een kwestie van beschaving. Maar ja, die is hier vaak ver te zoeken. Dat heeft volgens mij ook alles te maken met het publiek dat afkomt op de dames achter de ramen. Laten we het er maar op houden dat dat niet het meest fijnbesnaarde volk is.

So far, so good. Nu de rest van de tekst. Welk gedachtegoed gaat daar achter schuil? “They keep your women safe and your man happy”, wat ik dan maar vertaal als: ze houden je vrouwen veilig en je mannen gelukkig. Women is in elk geval meervoud, hoewel de meeste mannen toch over het algemeen slechts één vrouw zullen hebben. Waarschijnlijk wordt er mee bedoeld dat vanwege het feit dat er prostituees zijn, vrouwen die dat niet zijn, zich niet onveilig hoeven te voelen.

Aap

Met andere woorden: als er prostituees zijn, zijn vrouwen veilig. Anders niet? Kennelijk. En waar komt dat dan door? Volgens mij ligt hier het oeroude idee aan ten grondslag dat mannen nu eenmaal driften hebben en die driften moeten kunnen uitleven. Hij kan ook niet anders, hij is namelijk een slaaf van zijn driften. Het is beter dat kerels dan naar een prostituee gaan, want als die er niet zijn vergrijpen ze zich mogelijk aan ‘gewone’ vrouwen.

En zo wordt de man gereduceerd tot een veredelde aap die achter z’n pik aanloopt en daarbij al zijn remmingen verliest. Als die redenering klopt kun je hem natuurlijk ook niet kwalijk nemen dat hij vrouwen aanrandt of verkracht. Hadden er maar prostituees moeten zijn immers! Want als die er waren geweest, had hij een alternatief gehad.

Het bovenstaande raakt uiteraard kant noch wal en is volkomen onbewezen. De vraag waarom mannen aanranden en verkrachten – of dat juist niet doen – ligt iets gecompliceerder. Het heeft te maken met zaken als cultuur, beschaving, machtsverhoudingen om eens iets te noemen. Dat zijn allemaal factoren die bepalen hoe een mens, in dit geval een man, zich gedraagt. Dat zorgt er nu juist ook voor dat er geen eenvoudige antwoorden zijn.

Dus, gedraag je een beetje fatsoenlijk ten opzichte van de dames achter de ramen alsjeblieft. En wat de rest van de tekst betreft: vergeet die zo gauw mogelijk.

De volgende Uitkijkpost verschijnt op 19 september.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.