Hoe je ook over de burgemeester denkt, lef kan haar niet worden ontzegd. Maar of haar beleid ook echt zoden aan de dijk gaat zetten is zeer de vraag.

Daar sta je dan om je plannen voor een erotisch centrum te verdedigen voor een zaal vol buurtbewoners die zich als een meute hyena’s op je stort. Je wordt uitgelachen en voor hoerenmadam uitgemaakt. Ik geef het je te doen. Halsema doet in elk geval een poging om de Wallen weer wat leefbaarder te maken voor de bewoners en de paar goedwillende ondernemers die nog over zijn. Daarvoor verdient ze lof.

Maar of met de maatregelen die ze voorstaat ook de overlast op de Wallen zal afnemen is zeer de vraag. Niet blowen op straat, wat eerder sluiten van de ramen en (een deel van de) kroegen plus een nogal amateuristisch ogende stay away-campagne lijken toch echt niet voldoende om de rust hier enigszins te laten weerkeren.

Daarvoor zijn forsere maatregelen nodig. De burgemeester zal ongetwijfeld beseffen dat als je ook maar een deel van de ramen openhoudt, het feestgedruis hier niet zal stoppen. Ze zal eveneens beseffen dat de overdaad aan coffeeshops en drankgelegenheden ook niet zal meehelpen het vertier de kop in te drukken. Er zijn zegt ze zelf ook geen aanwijzingen dat de al dan niet beschonken herrieschoppers en pretletters voortaan hun heil zullen gaan zoeken in het erotisch centrum ver buiten de binnenstad – als dat er al komt. Dat roept natuurlijk onmiddellijk de vraag op waar die feestgangers dan wel naartoe gaan. Want dat ze opeens geen zin meer hebben in een spannend avontuur in de stad waar alles mag, en waar je met name lekker kunt losgaan op de Wallen, lijkt me een wat al te optimistische inschatting. Ja, en wat hebben wij daar als bewoners en goedwillende ondernemers dan uiteindelijk aan? Niet veel, vrees ik.

Risico

Speculatie, maar toch: stel dat het hele verhaal met het erotisch centrum elders in de stad niet doorgaat, krijgen we dan niet te maken met een enorme terugslag op de Wallen? Zal het doel dan niet eerder verder weg komen te liggen in plaats van dichterbij? Zullen de ondernemers die hier nu de dienst uitmaken dan niet veel sterker uit de strijd komen? Zal het opnieuw zo gaan als indertijd met het Project 1012 dat halverwege werd afgebroken waarna er tien jaar lang vrijwel niks gebeurde?

Het is een reëel risico, want de weerstand in de andere stadsdelen is overduidelijk nogal fors. Ook het bestuur van het stadsdeel waar het erotisch centrum uiteindelijk zal moeten komen, zal de rug recht moeten houden. Zullen ze dat ook doen? En het college van B&W.? Kunnen er voldoende exploitanten worden losgeweekt die gaan meedoen in een erotisch centrum? Op hoeveel steun kan de burgemeester in die kringen rekenen? Hoe stevig zal het verzet zijn? En wat te doen met de dames die onlangs nog protesteerden tegen de aangescherpte sluitingstijden en die het liefst op de Wallen willen blijven?

Zo zijn er veel meer vragen. De Wallenbewoners en ondernemers die wel van de overlast af willen zullen zich serieus moeten afvragen of ze de burgemeester moeten steunen in haar poging de buurt op deze manier op te schonen. Een manier die het best kan worden omschreven als de-kleine stapjes-voorwaarts-methode. Maar redden we het daar mee? Of moeten er toch worden geopteerd het kwaad in één klap met wortel en tak uit te rukken? Het is een klassieke dilemma

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -