We hebben er een nieuw probleem bij op de Wallen. Alhoewel, echt nieuw is het niet. Waar vroeger eens per week geschreeuw klonk van een lost soul is dat inmiddels opgelopen tot minstens zo’n twee keer per dag.

Onze buurt is natuurlijk altijd al een afvoerputje geweest voor mensen die ik maar zal omschrijven als ontwortelden. Het gaat om drinkebroers, daklozen, psychiatrische patiënten, junks en ander ontheemd volk waar je af en toe gerust medelijden mee kunt hebben. Niemand droomt van zo’n leven als hij of zij jong is, maar op één of andere manier zijn ze toch in deze situatie terechtgekomen. Treurig, maar ook tamelijk overlastgevend.

Hoe groot de groep is, wie zal het zeggen, maar van Eindhoven tot Groningen wordt geconstateerd dat het aantal mensen dat min of meer permanent op straat bivakkeert enorm is gestegen. Het is kortom een landelijk probleem. Maar zoals met veel landelijke problemen manifesteert het zich het hevigst in deze buurt.

Het is dan ook vreemd dat het CBS onlangs constateerde dat het aantal daklozen is gedaald van 32 duizend vorig jaar tot ruim 26 duizend dit jaar. Alle zorginstellingen spreken juist van een enorme stijging.

Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken zei er onlangs het volgende over in de Volkskrant: ‘Alleen al in Amsterdam melden zich jaarlijks zo’n 2500 mensen die dak- en thuisloos zijn. Er staan meer dan zeshonderd kwetsbare mensen op een wachtlijst voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, terwijl 4500 mensen gebruik maken van één van deze voorzieningen. Bij de inloophuizen van de Regenbooggroep hebben zich in 2022 3400 mensen gemeld, dit jaar staat de teller al op 3700.’

Thuis

Kortom, het aantal ontwortelden groeit wel degelijk. Het zal een definitiekwestie zijn want er wil nog wel eens een verschillende uitleg aan het woord dakloos worden gegeven. Samen met een paar buurtgenoten constateer ik echter dat we er hier in elk geval meer last van hebben dan voorheen. Het uit zich soms in tamelijk onschuldig gedrag. Regelmatig echter is een dergelijk persoon intimiderend, onberekenbaar, agressief of anderszins overlastgevend. De groep groeit en lijkt in tegenstelling tot een grijs verleden, nu vooral te bestaan uit Oost-Europese ontwortelden die graag en veelvuldig een alcoholische consumptie nuttigen.

Door de kaalslag van de afgelopen jaren onder Rutte lijkt ook het aantal instellingen dat zich buigt over dit soort ontwortelden behoorlijk teruggelopen. Wachtlijsten en tekorten zijn het gevolg en dus blijft de ellende op straat. Noch de ontwortelden, noch de buurtbewoners zitten hier op te wachten.

Maar inmiddels lijkt er een wat andere wind te waaien in Den Haag. Eind 2022 presenteerde staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn Nationaal Actieplan Dakloosheid. Daarin werd als doel geformuleerd de dakloosheid ’fors en structureel terug te dringen’. Sterker nog: ‘in 2030 heeft iedereen een thuis’.

Mooie woorden, maar vooralsnog lijkt de doelstelling eerder verder weg te geraken dan dichterbij te komen. Voorlopig zullen we er hier dan ook rekening mee moeten houden dat de overlast eerder toe- dan af- zal nemen.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -