De discussie over prostitutie en de plaats van het erotisch centrum is weer eens opgelaaid omdat er deze maand ten stadhuize wordt vergaderd over dit onderwerp. De keus is door B&W gemaakt voor Amsterdam-Zuid, maar de vergadering van de gemeenteraad die hierover beslist uiteraard, is doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

Zo zijn we alweer meer dan vijf jaar bezig met de belangrijkste bedrijfstak in deze buurt die in november 2018 het Parool verleidde tot de kop: “Rood licht dooft op de Wallen”. Een tikkeltje voorbarig natuurlijk (en onjuist), maar het was wel het begin van een discussie over alternatieve locaties voor de dames naast de Wallen. Precies: naast de Wallen, want het is nimmer de bedoeling geweest alle rode lichten hier te doven.

In eerste instantie waren er drie locaties gevonden waar dat eventuele erotische centrum zou moeten komen zoals wij allen weten: twee in Zuid en één in Noord. Dat vonden ze niet leuk in Zuid en Noord want zo’n centrum willen ze daar niet voor de deur. Er wordt gevreesd voor overlast, drugsdealers, criminaliteit en meer ongewenste toestanden. Dus laat lekker zitten daar op de Wallen is de gedachte van onze stadsgenoten.

Daarbij krijgen ze steun van de dames die hier werkzaam zijn en – uiteraard – kamerverhuurders. “Wij sekswerkers willen helemaal niet weg van de Wallen, niemand kan uitleggen waarom dat dan toch zou moeten”, luidt de kop boven een ingezonden brief in het Parool van 15 december jongstleden, ondertekend door ‘Selina, sekswerker op de Wallen’.

Kortstondig

Om met het eerste deel van die uitspraak te beginnen: dé sekswerker bestaat natuurlijk helemaal niet. Ook binnen deze beroepsgroep zal er sprake zijn van diverse meningen. Er zullen ook dames zijn die het worst zal wezen waar ze staan, als de plek maar veilig is en als ze maar klanten krijgen. De dames laten het nu vaak massaal afweten vanwege de stortvloed aan toeristen waar ze helemaal niks aan hebben. Met name overdag staan er maar verrekte weinig meiden achter het raam, de pré-kerstperiode uitgezonderd.

Al in 2019 stonden er zelfs in de avonduren maar 71 dames die kortstondig te huur waren volgens de oud-wijkagent Joep de Groot. En dat op 301 ramen. Het riep bij hem indertijd de vraag op waarom die kamerverhuurders daar niet over klaagden, want dat kost ze toch bakken met geld? Sindsdien is de situatie volgens hem niet veranderd. Toch verzetten de kamerverhuurders zich met hand en tand tegen het inperken van het aantal ramen met alle bekende argumenten. Zo blijven de dames zichtbaar en veilig, ze staan hier al eeuwen, enzovoorts en zo verder.

Het tweede deel van de uitspraak van Selina is nog makkelijker te weerleggen. Dat niemand kan uitleggen waarom ze hier weg moeten is uiteraard kletskoek. Alleen al het blote feit dat hier halfnaakte meisjes achter de ramen staan, zorgt voor een enorme toestroom van kijkers uit binnen- en buitenland. Dat lijkt me toch een vrij moeilijk te ontkennen feit. En de overlast die dat veroorzaakt is enorm. Praat eens met Stop de Gekte zou ik zeggen.

Of het erotisch centrum in Noord of Zuid komt – Zuid dus zoals het zich nu laat aanzien – maakt mij niets uit. Ik hoop van harte dat de dames daar een mooie en veilige werkplek krijgen met veel, heel veel klanten.

Willem Oosterbeek, Wallenbewoner, doet in vijfhonderd woorden regelmatig verslag van het dagelijks leven vanuit de beroemdste buurt van Nederland.

Waardeer dit artikel!

Dit artikel las je gratis. Vond je het de moeite waard? Dan kun je jouw waardering laten zien door een kleine bijdrage te doen.

Mijn gekozen waardering € -