Hoe gek moet je zijn om het politiebureau in de meest criminele buurt van Nederland te sluiten? 

Volgend jaar gaat het politiebureau van de Wallen op de Beursstraat dicht, de opvolger van het roemruchte bureau Warmoesstraat. Reden: de politie reorganiseert weer eens. De advertentie waarin het gebouw te koop wordt aangeboden, heeft al in de krant gestaan.

Dat deze buurt de meest criminele buurt van Nederland is, verzin ik niet zelf. Al in 1996 kwam de Commissie-Van Traa tot de conclusie dat op de Wallen, 'criminele figuren en groepen, dankzij hun illegaal opgebouwde vermogens, een groot deel van de (economische) macht in handen hebben gekregen. Met andere woorden: op grond van hun machtspositie regisseren de betrokken ondernemers/ondernemingen niet alleen voor een belangrijk stuk het economische leven in de buurt, maar markeren zij ook de grenzen waarbinnen het bestuur en de politie nog vrijelijk kunnen handelen.'

Zestien criminele ondernemers trokken er aan de touwtjes, aldus Van Traa en het leidde tot de vraag: wie is er eigenlijk de baas op de Wallen?

Voor de gemeente aanleiding één en ander verder uit te spitten. Die concludeerde in 2005 dat het echte zicht op de georganiseerde criminaliteit nog ontbrak omdat hoofddaders zich verscholen achter, 'de stromannen, de zakenrelaties en de witwassers'.

Honkbalknuppels

Redelijk abstract nog allemaal, maar op het moment dat het Project-1012 van start gaat in 2008, begint ook de serieuze pers zich in dit onderwerp te verdiepen en wordt het allemaal een stuk concreter: er komen namen en rugnummers in beeld waaruit duidelijk wordt dat de Holleeder's en Bruinsma's nooit ver weg zijn hier.

In 2008 verschijnt ook het rapport 'Schone Schijn', over mensenhandel. Conclusie 1: 'Zestig procent van de raamprostituees werkt gedwongen.' Een andere conclusie: 'Geen expert twijfelt eraan dat dit slechts het topje van de ijsberg is.' Een voorbeeld? Op 9 augustus 2008 meldt Het Parool de stand van zaken met betrekking tot de zaak-Sneep. De rechtbank acht bewezen dat een groep onder leiding van Saban en Hasan B. sinds 1988 (!) een waar schrikbewind voerde op de Wallen. 'Daar werden naar schatting van Justitie 78 tot 120 prostituees gedwongen zeven nachten in de week achter het raam te werken en hun opbrengsten af te staan. Wie niet deed wat de broers, hun pooiers en bodyguards geboden, werd in elkaar geslagen, vaak met honkbalknuppels, om vervolgens in koud water te worden gegooid om de blauwe plekken en zwellingen enigszins te beperken.'

In 2011 tot slot verscheen het rapport van de projectgroep Emergo, een samenwerkingsverband van politie, justitie, belastingdienst en gemeente over de criminaliteit hier. 'Misdaad blijft regeren op de Wallen', kopte de Volkskrant naar aanleiding van het rapport en Het Parool concludeerde dat 'de georganiseerde misdaad in het hart van de Amsterdamse binnenstad vooral wordt bedreven door criminelen van Nederlandse origine', terwijl de vrouwenhandel vooral in handen is van 'criminelen uit Midden- en Oost-Europa'

Nogmaals: dit verzin ik niet zelf, het is allemaal terug te vinden in openbare bronnen.

En dan sluit je het politiebureau? Hoe verzin je het!