Het eens zo roemruchte Project 1012 ter bestrijding van de criminaliteit op de Wallen is ten grave gedragen. Zoveel wordt duidelijk uit een brief van de burgemeester aan de leden van de raadscommissie Algemene Zaken van 18 november. In die brief wordt onder het kopje ‘Veranderingen in de aanpak’ onder andere gesteld dat ‘de focus van het project verschuift. De afgelopen jaren is de term “criminogeen” reeds vermeden om stigmatisering van het gebied te voorkomen’, aldus de brief.

Even verderop wordt onder het hoofdje ‘Verandering in de organisatie’ het volgende gemeld: ‘De projectorganisatie 1012 wordt in lijn met de wens in het coalitieakkoord sneller en fundamenteler afgeslankt. Het streven is om de organisatie in 2018, of zoveel eerder als mogelijk, op te heffen’.