Het eens zo roemruchte Project 1012 ter bestrijding van de criminaliteit op de Wallen is ten grave gedragen. Zoveel wordt duidelijk uit een brief van de burgemeester aan de leden van de raadscommissie Algemene Zaken van 18 november. In die brief wordt onder het kopje ‘Veranderingen in de aanpak’ onder andere gesteld dat ‘de focus van het project verschuift. De afgelopen jaren is de term “criminogeen” reeds vermeden om stigmatisering van het gebied te voorkomen’, aldus de brief.

Even verderop wordt onder het hoofdje ‘Verandering in de organisatie’ het volgende gemeld: ‘De projectorganisatie 1012 wordt in lijn met de wens in het coalitieakkoord sneller en fundamenteler afgeslankt. Het streven is om de organisatie in 2018, of zoveel eerder als mogelijk, op te heffen’.

Duidelijker kan het bijna niet worden gezegd: het is afgelopen met het Project 1012.
Als een soort doekje voor het bloeden wordt er nog wel benadrukt dat er een project Eigen Raam wordt gestart waarin vijftien ramen beschikbaar komen die worden geëxploiteerd door de sekswerkers zelf.

Restaurant

In 2007 startte toenmalig wethouder Lodewijk Asscher in samenwerking met initiatiefnemer VVD Project 1012. Op de website van de gemeente staat nog altijd keurig vermeld wat het hoofddoel van deze onderneming was, namelijk ‘de criminaliteit in het gebied terugdringen en een economische opwaardering op gang brengen.’

Er zou kunnen worden gezegd dat de economische opwaardering, in ieder geval deels, is gelukt. Zo heeft C&A een nieuwe gevel gekregen en is in een voormalige drukkerij een mooi restaurant gekomen. En zo zijn er nog wel wat projecten te noemen. Die staan echter op dit moment alweer zwaar onder druk door de oprukkende monocultuur van ijs- wafel- en kaaszaken op de Wallen.

Met het andere punt, het terugdringen van de criminaliteit, is het aanzienlijk minder goed gesteld. Al in 1996 concludeerde de commissie-Van Traa dat de Wallen voor een belangrijk deel in handen waren van de georganiseerde misdaad. Witwassen en vrouwenhandel waren de voornaamste problemen.

Punt

Inderdaad, dat is bijna twintig jaar terug, maar in 2011 verscheen er nog een vervolgrapport ‘Emergo: De aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam’. Belangrijkste conclusie van dat rapport waarin onder andere politie, justitie, gemeente en belastingdienst samenwerkten: er is heel veel mis op de Wallen onder andere met betrekking tot vrouwenhandel en het witwassen van crimineel geld. Bij het 1012-project betrokken ambtenaren lieten in het Emergo-rapport optekenen: ‘Bij de uitvoerende diensten wordt de opvatting gedeeld dat in de binnenstad de onderwereld vergroeid is geraakt met de bovenwereld.’

‘Misdaad blijft regeren op de Wallen’, kopte de Volkskrant naar aanleiding van het verschijnen van het rapport en Het Parool concludeerde dat ‘de georganiseerde misdaad in het hart van de Amsterdamse binnenstad vooral wordt bedreven door criminelen van Nederlandse origine’, terwijl de vrouwenhandel vooral in handen is van ‘criminelen uit Midden- en Oost-Europa’.

In het Emergo-rapport wordt nog eindeloos veel meer overhoop gehaald, maar aan het eind is de belangrijkste aanbeveling om vooral door te gaan met de strijd tegen de criminaliteit op de Wallen. Daar wordt dus een punt achter gezet. Kennelijk is de misdaad nu definitief verdreven. Of, dat kan natuurlijk ook, alles wat in het Emergo-rapport werd beweerd is lariekoek. Wie het weet mag het zeggen.